BDDK KURUL KARARI

Kurul Başkanlığının  09.03.2017 tarih ve 43890421-110.01.01[128.26]-E.4981 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Özbey ERGÜN, Ahmet YUM ve Nevzat SAYGILIOĞLU tarafından 20.000.000 TL ödenmiş sermayeli “Emir Varlık Yönetim A.Ş.” unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.