“Sicil Affı” Hakkında Bilgilendirmeler

“Sicil Affı” Hakkında Bilgilendirmeler

Sicil Affı, karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna eklenen geçici madde ile düzenlenen borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtların bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı anlamına gelmektedir.

 

Düzenleme, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Gerçek ve tüzel tüm kişilere ait, son ödeme tarihi (vadesi) 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olan karşılıksız çek, bireysel ve ticari niteliğindeki kredi kartı ve kredi, protestolu senet borçlarını kapsamaktadır. 20 Mayıs 2021 tarihi sonrası borçlar bu düzenleme kapsamında değildir. Gerçek ve Tüzel kişilerin yasadan faydalanabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlarının tamamını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir.

Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik edilen borçlara yönelik aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra, borç sorgulama formunu doldurarak müşteri temsilcinizin sizi aramasını da sağlayabilirsiniz. Risk Merkezi tarafından yayınlanan bilgilendirme notunu buradan görüntüleyebilirsiniz.

Telefon: 0212 438 35 35

WhatsApp: 0549 814 70 48

E-posta: info@emirvarlik.com

 

 

Sicil Affı Sonrasındaki Süreçler Hakkında Bilgilendirmeler

Borcun ödenmesi ile birlikte ödeme bilgileri, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi sistemine işlenir. Banka Sicil Affı ile ödemelerinizi gerçekleştirmiş olsanız dahi borç ve ödeme bilgileriniz Risk Merkezi sisteminde yer almaya devam eder. Borcun kapatılması veya yeniden yapılandırılması halinde bundan sonraki finansal işlemler için Risk Merkezi raporları dikkate alınmaz. Borcun kontrol altına alınması halinde kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir.

 

Risk Merkezi raporlarında kredi kartı dahil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri; e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir. Karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri; hem e-Devlet, hem de diğer kanallar üzerinden ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görüntülenebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri ise hem e-Devlet, hem de diğer kanallar üzerinden ödeme tarihini takip eden 1 iş günü sonrasında görülebilir. Banka ve finansal kuruluşlarda ise, borcun ödendiği tarihi takip eden 3’üncü iş gününden itibaren görülebilir.